Over de Oldehove en over Leeuwarden zijn vele folders, boeken en naslagwerken verschenen. Deze zijn verkrijgbaar bij het Historisch Centrum Leeuwarden (Groeneweg 1, Leeuwarden). Hier een greep uit de veelheid van boekwerken.

===== 

BOEK "MONUMENTEN LEEUWARDEN, Oldehove, scheve toren van Leeuwarden"

(voor € 7,50 verkrijgbaar bij het HCL)

 

FOLDER "DE OLDEHOVE VAN LEEUWARDEN"

(gratis verkrijgbaar in de Oldehove en bij het HCL, folder is te verkrijgen in drie talen: Nederlands, Engels en Duits)

 

BOEK "FERHALEN OMME OLDEHOVE" (Reinier Krol, 2010)

(voor € 14,95 verkrijgbaar bij het HCL) 

 

UNIEK OLDEHOVE T-SHIRT

(voor € 15,- verkrijgbaar bij het HCL)


KAARTEN

De directe omgeving van het oudste Leeuwarden (8e en 11e eeuw): van de kwelderwal aan de Middelzee tot het oorspronkelijk hooggelegen veengebied in het achterland (Gilles de Langen 1999). 

Leeuwarden omstreeks 1300. Belangrijke elementen van het oudste stedelijke Leeuwarden op de kaart van Van Deventer (c. 1565), de Middelzee en de oorspronkelijke loop van de Ee (Gilles de Langen 1999)

Terpen en hemrikken rond Leeuwarden omstreeks 1300. In de volle middeleeuwen werden de hemrikken door rechte waterlopen van elkaar gescheiden (Paul Noomen 1999)

Leeuwarden e.o. omstreeks 1550 (volgens het oudste cartografische document met betrekking tot Leeuwarden van de hand van Jacob Heeres)

De omgeving van de Oldehove (uitsnede plattegrond Johannes Blaeu), c. 1644.

De omgeving van de Oldehove (uitsnede plattegrond Johannes Knoop), c. 1760.

De omgeving van de Oldehove (uitsnede plattegrond A. Hansum), 1822.

Oldehoofsterkerkhof (schetstekening Lucas Pieter Roodbaard), c. 1830.

=====

Home

Fotogalerij

SHARE THIS PAGE