De Oldehove was met zijn grote hoogte uitstekend geschikt als luidklok. Er moeten dan ook al vrij snel na de bouw een of twee luidklokken zijn opgehangen. In 1540 maakten de kerkvoogden bekend dat zij een klok hadden laten gieten in Kampen. Pas na financiële ondersteuning door het stadsbestuur kon de klok worden geleverd en geplaatst. Hoe de klok in de toren terecht zou moeten komen, was een probleem. Uiteindelijk was hijswerk nodig aan de buitenzijde van de toren, waarbij grote gaten in de toren werden gemaakt. Deze gaten zijn nog steeds zichtbaar. Er is verder weinig bekend over het klokluiden in de 16e eeuw, maar over de 17e eeuw weten we meer.

Op 23 november 1633 goot de Leeuwarder klokkengieter Hans Falck een grote klok van ongeveer 3200 kg.  Daarna vertrok hij naar Moskou waar hij de belangrijkste klokken- en kanonnenmaker van Rusland zou worden. In 1636 produceerde zijn opvolger Jacob Noteman voor Leeuwarden een kleiner exemplaar van ongeveer 2000 kilo. Beide klokken werden opgehangen boven in de toren.

Het gietwerk vond plaats in de voormalige kerk van Nijehove, iets ten noorden van de Grote Kerkstraat. 

De grote zware klok is één van de zwaarste van Friesland.  Op de klok is de tekst (in het Latijn) te lezen: "Ik kondig treurend de doden aan, ik roep juichend de levenden op om naar de kerk te gaan, bij blijde gebeurtenissen laat ik vrolijke zegetonen horen". 

Op de 'kleine' klok is te lezen:"Ick luyd de Luyden aen haer werck. Ik nood de Christnen tot Gods Kerck. Ick brom de Vreugd en Droefnis uyt, luyd nochtans noyt off 'k word gheluydt". Op deze klok is ook het wapen te zien van Sybbe Sybbes, burgemeester omstreeks 1636.

Beide klokken zijn nog altijd in gebruik en worden in beweging gehouden door de gewichten die onder in de toren te zien zijn.

Voor informatie over de grote klok die beneden in de toren hangt, klik hier.

 

Terug naar "de Oldehove"                                Terug naar "Home" 

Fotogalerij

SHARE THIS PAGE