Op de bodem van de Oldehove ligt de grafsteen van Tiete van Cammingha en zijn vrouw Trijn van Hottinga. De zerk is in 1933 gevonden bij het opruimen van het Oldehoofsterkerkhof. Vanwege de opvallende en adellijke ornamenten besloot de gemeente om de steen te redden en over te brengen naar de toren. 

Tietes geboortejaar is niet bekend maar hij trouwde in 1542 met Trijn. Tien jaar later, in 1552, overleed hij, Zij stierf in 1572. Tiete was een zoon van de beroemde edelman Wyte van Cammingha en behoorde tot de rijkste en machtigste Friese families van zijn tijd. Over zijn leven is niet veel bekend maar meer weten we over zijn kinderen. Vooral Tietes zoon, die ook Tiete heette, kreeg bekendheid als kapitein in het Spaanse leger.

De naam Cammingha komt veelvuldig voor in Leeuwarden. Zo is er een wijk met de naam Camminghaburen, maar evenzo is bekend onze voetbalclub Cambuur. Deze naam is ook afkomstig van de Cammingha's. Ook het embleem van de voetbalclub heeft elementen van het familiewapen van de familie: het meest in het oog lopend daarbij is het 'hertje' (midden onder op de foto van de grafsteen).

 

In de buitenmuur van de toren is de grafzerk te zien van Pieter van Dekema, klik hier voor meer informatie daarover.

 

Terug naar "de Oldehove"                            terug naar "Home" 

Fotogalerij

SHARE THIS PAGE