In de zuidelijke buitenmuur van de Oldehove bevindt zich de sierlijke grafzerk van Namense steen van Pieter van Dekema en Catharine van Loo. De zerk werd omstreeks 1860 aangetroffen door werklieden die de bouw van een school op de plek van het Oldehoofsterkerkhof voorbereidden. Het stadsbestuur besloot in 1863 deze zerk in te metselen in de muur van de toren.

Van Dekema, die in 1546 tot ridder was geslagen, vervulde in zijn leven vele belangrijke functies, zoals raadsheer aan het Hof van Friesland en Grietman ('burgemeester') van Baarderadeel. Hij is later vooral bekend geworden als de stichter van de plaats Heerenveen. Samen met 'twee andere heren van het veen' liet hij uitgestrekte veengebieden ontginnen, waarna er landbouw en bewoning mogelijk werd.

Op de zerk is een tekst te lezen (in Latijn). Vertaald staat er: "Hier rust de glorie van de vermaarde stam der Decama's, gij Pieter,  lichtende steunpilaar van Uw Vaderland, een groot ridder waart ge, lid van de machtige senaat, doch bovenal streken U tot eer uw deugd en uwe weldaden".

In Jelsum (even ten noorden van Leeuwarden) biedt Dekemastate gelegenheid om meer te zien en te weten te komen over de families Dekema. (Dekemastate:  www.dekemastate.nl)

Onder in de toren is een grafzerk te zien van Tiete van Cammingha, klik hier voor meer informatie daarover. 

 

Terug naar "de Oldehove"                                       Terug naar "Home" 

Fotogalerij

SHARE THIS PAGE