William Lord, oppertorenwachter van de Oldehove, is woensdagmiddag 31 oktober onderscheiden met het Leeuwarder Leeuwtje. Hij kreeg deze gouden speld uitgereikt door loco-burgemeester Sjoerd Feitsma.

De in Canada geboren Lord is niet alleen bekend van de Oldehove, maar ook vanwege de vele stadswandelingen, zijn werk voor het Grutterswinkeltje, voor het HCL en voor wat betreft de sport, het voetbal en de ijssport.

Ook heeft hij meegeschreven of was hij redacteur van een aantal historische publicaties over Leeuwarden, zoals het stadswandelboekje ‘Voetstappen in de Vosseparkwijk’, een boek over de Leeuwarder wijk Nijlân en het boek ‘Ken je Leeuwarden’.

Het Leeuwarder Leeuwtje wordt uitgereikt aan personen of vertegenwoordigers van organisaties die zich voor de gemeente Leeuwarden of de Leeuwarder samenleving verdienstelijk hebben ingezet. 

Voor een eerste reactie van William Lord, zie op Instagram.

===================================================================

Home                     Foto-album                   Instagram               Contact

Fotogalerij

  • Oldehove
  • Oldehove
  • Oldehove
  • Oldehove

SHARE THIS PAGE